Rozsah našich prvotriednych služieb

Správa nehnuteľností

 • Zastupovanie majiteľa
 • Správa nájomcov
 • Správa potencionálnych klientov
 • Dohľad nad poskytovateľmi služieb
 • Ekonomické služby, fakturácia a audity
 • Správa nájomných zmlúv a administratívne služby
 • Komunikácia s externými poskytovateľmi služieb
 • Reporting
 • Zabezpečovanie konferencií a podujatí
 • Zabezpečenie súladu s príslušnými zákonmi a predpismi
 • Fit-Out práce

Facility manažment

 • Prevádzkovanie systému riadenia budov
 • Údržba všetkých technických systémov a zariadení
 • Kontroly a revízie technických systémov a zariadení
 • Domovnícke služby
 • Upratovacie služby
 • Údržba zelene
 • Zimná služba
 • Čistenie fasády
 • Hubenie škodcov
 • Bezpečnostné služby (poskytované certifikovanými subdodávateľmi)
 • Recepčné služby
 • Vykonávanie denných kontrol, dohľad a koordinácia všetkých poskytovaných služieb
 • Príprava rozpočtov na prevádzkové a kapitálové výdavky
 • BOZP
 • Projektový manažment
 • Stavebné úpravy, drobné rekonštrukcie a vybavenie
 • Nakladanie s odpadmi

Facility manažment (FM) poradenstvo

 • Rozvoj projektov FM
 • Poradenstvo v oblasti zelených budov
 • Energetický manažment
 • Rozvoj procesov FM
 • Príprava tendrovej dokumentácie FM
 • Technické posudzovanie